Molenbrood.nl®

Start Informatie Classic Zonnebloem Pompoenpitten Verkooppunten Presentatie BEBO Bakery contact

BEBO Bakery

 

BEBO Bakery is een stichting die is opgericht in 2004. De stichting streeft

ernaar de lokale voedselvoorziening in Ghana te verbeteren, door een

startkapitaal te verstrekken aan ondernemende personen in de landbouw en voedselproductie.

Sinds 2006 is er al  € 235.000,- aan in totaal 71 leningen verstrekt. Het merendeels aan ondernemers in de agrarische sector, veehouderij en de visserij.

Het toezicht op de verstrekte leningen word gecoördineerd door area-managers. En uit de talloze aanmeldingen selecteren zij ook de kandidaten voor een nieuwe lening.

BEBO Bakery heeft ook een plaatselijk sociaal-programma.

1) Zo is er een voedselprogramma gestart voor alleenstaande ouderen.

2) BEBO Bakery ondersteunt met financiële hulp van Cordaid computer en lesfaciliteiten voor een lagere en middelbare school in Ampenyi.

3) Aan veelbelovende studenten, aanbevolen door de school worden studiebeurzen verstrekt.

4) BEBO Bakery steunt een plaatselijke voetbalclub, een drumband en de Ampenyi students union.

5) Tevens financiert BEBO Bakery de bouw van een Primary health clinic.

BEBO Bakery zet zich in om de plaatselijke bevolking in Ghana een betere toekomst te geven.

 

www.bebobakery.com